VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Jsme specializovaná česká inženýrská společnost se zaměřením na bezpečnost vodních děl (VD), projektování a povodňovou ochranu. Hlavním předmětem naší činnosti je technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly (přehrady, rybníky, jezy, odkaliště..)

Více než 20 let jsme také znaleckým ústavem v oboru vodní hospodářství se specializací na bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl. Jsme také jedním ze zakládajících členů klastru CREA Hydro&Energy. Máme zastoupení v Českém (ČPV) i Mezinárodním přehradním výboru (ICOLD).

TBD a kategorizace vodních děl

TBD je monitorování a vyhodnocování technického stavu vodního
díla z hlediska jeho bezpečnosti, provozní spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků. Jeho hlavním cílem je zabránit ohrožení lidských životů a majetku v důsledku havárie díla. Je tedy i prevencí před vznikem tzv. zvláštní povodně a tím také nedílnou součástí systému komplexní protipovodňové ochrany.

Zpracováváme také posudky o potřebě a návrhu podmínek provádění TBD a k zařazení vodního díla do kategorie podle Zákona o vodách. Více ke kategorizaci naleznete v sekci Bezpečnost vodních děl.
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
23.08.2016

Pozvánka na Valnou hromadu

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti VODNÍ...
24.03.2016

VH stavba roku 2015

Svaz vodního hospodářství ČR vyhodnotil stavbu "Návrh...
21.03.2016

Geodetický workshop CREA

Ve spolupráci s klastrem CREA Hydro&Energy proběhl v termínu 14. 3. –...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.