Historie

Akciová společnost VD-TBD vznikla v roce 1993 v rámci privatizace státního podniku Vodohospodářský rozvoj a výstavba. Byla založena rozhodnutím zakladatelů na shromáždění dne 10.6.1993. Zápis o jejím založení je veden v obchodním rejstříku u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154 s datem zápisu 6.10.1993.

VD-TBD a. s. se tak po 31. 5. 1994 stala kontinuálním nástupcem samostatného úseku TBD státního podniku Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha. Na základě úspěchu ve veřejné soutěži, organizované Ústředním vodohospodářským orgánem (v té době MŽP) byla společnost na podzim 1994 pověřena ve smyslu vodního zákona a příslušných předpisů pro činnost TBD. Po nabytí účinnosti nového zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.) udělilo Ministerstvo zemědělství jako Ústřední vodoprávní úřad společnosti navazující pověření k vypracování posudků pro zařazování vodních děl do kategorie a provádění TBD nad vodními díly bez omezení kategorie.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
29.05.2018

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
13.03.2018

Seminář hrázných 2018

Ve spolupráci s Povodím Odry, s.p. pořádáme pravidelný...
30.06.2017

Zrušení pevných telefonních linek pracoviště Brno

Od 1.7.2017 dojede ke zrušení pevných telefonních linek a faxu na...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.