Pověření, certifikáty a členství

      Zobrazit certifikát       Zobrazit certifikát      Jako jediná společnost v ČR disponujeme dlouhodobě "Pověřením ústředního vodoprávního úřadu (MZe ČR) k provádění TBD nad vodními díly I. až IV. kategorie bez omezení a také pověřením MZe ČR ke zpracování posudků pro zařazování VD do I. až IV. kategorie TBD a programů TBD".    

 Zobrazit pověření    

   

   

Společnost je znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR  od roku 1995 v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti č. II, s rozsahem znaleckého oprávnění „Bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl určených ke vzdouvání nebo zadržování vody (přehrady a nádrže, malé vodní nádrže, suché nádrže, rybníky, odkaliště, jezy, plavební komory, přivaděče, štoly, malé vodní elektrárny, ochranné hráze a další stavby protipovodňové ochrany) a technickobezpečnostní dohled (TBD) nad nimi". Do druhého oddílu seznamu se zapisují ústavy, které jsou určeny především pro zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. 

Zobrazit seznam

 

 

Pro hlavní obory podnikání společnost vlastní certifikaci systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009. 

Zobrazit certifikát

 

Členství společnosti v odborných a vodohospodářských institucích:

• Členství v mezinárodní organizaci ICOLD (International Comittee on Large Dams), v současné době má společnost zastoupení ve dvou výborech ICOLDu:    
                         - pro bezpečnost přehrad (Jiří Poláček)
                         - pro malé vodní nádrže (Jiří Poláček)
                         - pro hydrauliku přehrad (Jiří Hodák)
• Členství kolektivní i individuální  v Českém přehradním výboru
• Členství v ČVTVHS (Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost)
• Členství v Českém svazu stavebních inženýrů
• Členství ČKAIT (vybraní zaměstnanci jsou držitelé osvědčení)
• Členství v SVH ČR (Svaz vodního hospodářství ČR)
• Členství v klastru CREA Hydro&Energy, o.s.
 
   
CREAČKAITSVHCPV
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
29.05.2018

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
13.03.2018

Seminář hrázných 2018

Ve spolupráci s Povodím Odry, s.p. pořádáme pravidelný...
30.06.2017

Zrušení pevných telefonních linek pracoviště Brno

Od 1.7.2017 dojede ke zrušení pevných telefonních linek a faxu na...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.