Posuzování bezpečnosti při povodních

 

V současné době, kromě obecné odpovědnosti vlastníků děl za škody při event. havárii,  vyplývá povinnost vlastníků děl v ČR věnovat se v rámci TBD posuzování bezpečnosti při povodních z definice TBD v § 61 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a dále také z § 84 tohoto zákona. Požadavky jsou pak specifikovány v přílohách č. 2 a 3 k vyhlášce č. 471/2001 Sb., o TBD nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2011 Sb. Povinnost posouzení bezpečnosti vodního díla při povodních vyplývá rovněž z technických požadavků na stavební konstrukce vodních děl ve smyslu vyhlášky č. 590/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podklady a vlastní šetření se provádí podle ČSN 75 2935, Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních, která vstoupila do účinnosti 1. 1. 2014 a která technicky a obsahově vychází ze zásad předchozí TNV 75 2935. 

Výsledkem aplikace této normy je Posudek bezpečnosti vodního díla za povodní. Posudek se vyhotovuje pro každý konstrukční typ hráze (sypané, naplavované, zděné, betonové, a kombinované) a týká se všech kategorií vodních děl ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. Aktualizovaný posudek je součástí „Souhrnné etapové zprávy o TBD“, která se ve smyslu uvedené vyhlášky vydává s periodicitou podle příslušné kategorie vodního díla. V současné době byla podle původní TNV 75 2935 nebo ČSN 75 2935 posouzena většina nejvýznamnějších přehrad v České republice.

 

U většiny vodních děl s negativním výsledkem posouzení jsou v současné době zpracovávány studie nápravných opatření, projektové dokumentace případně je zahájena stavební činnost k realizaci opatření (např. VD Fryšták, VD Pilská). Z vodních děl, u kterých byla nápravná opatření k zajištění bezpečnosti při povodních již realizována, lze uvést např. Skalku na Ohři, Římov na Malši a Záskalskou na Červeném potoce, projekčně se připravují však mnohé další, jako např. VD Šance, Boskovice apod.

 

Preventivní zajištění odpovídající bezpečnosti přehrad při povodních je prioritní úkol vlastníků a provozovatelů vodních děl určených k akumulaci a vzdutí vody. Musí být nadřazeno dalším zájmům, včetně využití retence ke snížení kulminace průtoku při povodni.  

 

Kontaktujte nás:

Pro sypané hráze, rybníky a odkaliště v Čechách: Ing. Ondřej Švarc, svarc@vdtbd.cz

Pro betonové a zděné hráze v Čechách: Ing. David Richtr, richtr@vdtbd.cz

Pro vodní díla na Moravě a ve Slezsku: Ing. Jiří Hodák, Ph.D. hodak@vdtbd.cz

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Kariéra Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
14.05.2021

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou ...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.