Prohlídky a měření

 

V rámci technickobezpečnostního dohledu provádíme pravidelné prohlídky vodních děl spojené s vizuální kontrolou a specializovanými měřeními. Četnost prohlídek závisí na kategorii vodního díla. Předmětem našeho zájmu je především průsakový režim a deformace hrází a jejich podloží. Průsakový režim sledujeme zejména pomocí měření množství a zákalu průsaků na vyústění odvodňovacích drénů, na trhlinách a dilatačních sparách, měřením úrovní hladin v pozorovacích vrtech, měřením tlaků v tlakoměrných vrtech a pomocí snímačů pórového tlaku. Speciální měření deformací pak představují např. měření deformetrických a klinometrických základen, měření na inklinometrických vrtech, extenzometry, náklonoměry, kyvadla a také pomocí geodetických metod, jako je velmi přesná nivelace, trigonometrické měření a měření záměrné přímky. Pro prohlížení nepřístupných míst jako např. vrty a drény potom používáme speciální inspekční kamery.

 

 

Kontaktujte nás:

 

Pro sypané hráze, rybníky a odkaliště v Čechách: Ing. Ondřej Švarc, svarc@vdtbd.cz

Pro betonové a zděné hráze v Čechách: Ing. David Richtr, richtr@vdtbd.cz

Pro všechna vodní díla na Moravě a Slezsku: Ing. Jiří Hodák, Ph.D., hodak@vdtbd.cz

 

Pro geodetická měření v Čechách, machacekt@vdtbd.cz

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
19.05.2023

Pozvánka na valnou hromadu 19.6.2023

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na pozici v...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.