Kategorizace vodních děl

 

Z hlediska stanovení základní úrovně technickobezpečnostního dohledu se určená vodní díla zařazují do I. až IV. kategorie. Podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách je ten, kdo žádá o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla (VD), určeného ke vzdouvání nebo zadržování vody, povinen k žádosti o stavební povolení předložit posudek o potřebě, případně návrhu podmínek provádění TBD, včetně návrhu na zařazení vodního díla do kategorie TBD.

 

Posudky pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD mohou zpracovávat jen odborně způsobilé osoby pověřené MZe. V současné době tuto činnost zajišťuje pouze a. s. VODNÍ DÍLA – TBD (viz. pověření). Návrh na zařazení VD do kategorie a stanovení podmínek provádění dohledu se provádí podle schváleného metodického postupu, který zohledňuje výši možných škod a následků při případné havárii vodního díla. Na základě zpracovaného posudku rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorie příslušný vodoprávní úřad.

 

Zpracování „posudku" se provádí na základě objednávky, jejíž přílohou jsou technické podklady(dokumentace vodního díla). Základní cena posudku se stanovuje podle interního ceníku kategorizační práce. Pokud objednatel kategorizace zastupuje vlastníka/investora, který je příjemcem faktury, pak povinnou přílohou objednávky je plná moc pro zastupování.

 

Podle lokality posuzovaného VD (Čechy nebo Morava a Slezsko) se objednávka a podklady zasílají na adresu sídla společnosti (VD v Čechách) nebo na adresu brněnského pracoviště (VD na Moravě a ve Slezsku):

  

       

 

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

 

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

 

 

Hybernská 40

 

Studená 909/2

 

 

110 00 Praha 1

 

638 00 Brno – Lesná

 

 

e-mail: praha@vdtbd.cz

 

e-mail: brno@vdtbd.cz

 

 

V případě dohody je možné objednávku a technické podklady doručit osobně na sekretariát sídla nebo pobočky společnosti nebo elektronickou poštou.

 

Zpracovaný posudek pro zařazení VD do kategorie TBD obsahuje:

 

                     1× průvodní dopis

                     2× vlastní posudek o potřebě, případně návrhu podmínek provádění

                     dohledu s návrhem na zařazení VD do kategorie

                     zapůjčené podklady (technickou dokumentaci VD)

 

pozn. Zpracováváme také odborné posudky sloužící  jako podklad pro přeřazení VD do nižší kategorie nebo k vyřazení VD ze seznamu vodních děl určených ke vzdouvání nebo zadržování vody.             

 

Kontaktní osoby:

 

Vodní díla na území Čech 

 

Ing. Ondřej Švarc

420 221 408 325/
420 777 769 334

svarc@vdtbd.cz

 

Ing. Stanislav Plecitý

420 221 408 202/
420 777 769 337

plecity@vdtbd.cz


Vodní díla na území Moravy a Slezska (pracoviště Brno):

 

Ing. Stanislav Žatecký

420 544 525 132/
420 777 769 347

zatecky@vdtbd.cz

 

Ing. Ondřej Černý

420 544 525 132/
420 608 437 053 
cernyo@vdtbd.cz
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Kariéra Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
14.05.2021

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou ...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.