Protipovodňová ochrana

 

Naši kvalifikovaní inženýři dokážou navrhnout optimální protipovodňová opatření - navrhujeme taková opatření, která mají skutečně smysl.

Zároveň jsme schopni zpracovat veškeré vodohospodářské studie související s výstavbou a provozem vodních děl.

 

 Nabízíme vypracování nebo ověření:

- studií odtokových poměrů,

- posouzení ovlivnění odtokových poměrů novými či plánovanými stavbami,

- vodohospodářských řešení nádrží (pro ochrannou i zásobní funkci),

- měrných křivek vodočetných nebo limnigrafických profilů,

- konsumpčních křivek objektů (spodních výpustí a bezpečnostních přelivů),

- charakteristik nádrží (zatopených ploch a objemů).

 

 Pro vybraný profil, úsek vodního toku nebo celé povodí nabízíme:

 - posouzení odtokových poměrů za povodňové situace,

- ověření ochranného účinku vodních děl s kvantifikací transformace povodně nádržním prostorem,

- zhodnocení povodňového ohrožení zájmového území,

- vyčíslení retenčních účinků přirozených inundačních prostorů,

- koncepční nebo variantní řešení protipovodňových opatření,

- výpočet průběhu hladiny v korytech vodních toků a v přilehlých inundacích,

- vypracování dokumentace průběhu historických povodní,

- prověření průtočných kapacit povodní dotčených objektů (propustků, mostů, ochranných hrází apod.).


Samostatnou specifickou úlohou je stanovení průběhů hladin v korytě vodního toku pod VD pro případ zvláštní povodně (tj. postup a šíření průlomové vlny v případě hypotetické havárie vzdouvací konstrukce díla).

 

Kontaktujte nás:

Pro sypané hráze, rybníky a odkaliště v Čechách: Ing. Ondřej Švarc, svarc@vdtbd.cz

Pro betonové a zděné hráze v Čechách: Ing. David Richtr, richtr@vdtbd.cz

Pro všechna vodní díla na Moravě a Slezsku: Ing. Jiří Hodák, Ph.D., hodak@vdtbd.cz

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Kariéra Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
14.05.2021

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou ...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.