Stanovení území ohroženého zvláštní povodní

 

Zvláštní povodeň je způsobená poruchou či havárií vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události pod vodním dílem. Vlastní průběh porušení hráze je odvislý od typu hráze a mechanismu poruchy. Určení hydrogramu porušení je obtížné, stanovuje se empirickými vztahy nebo numerickým modelováním, případně analogií se známými případy poruch hrází. Vyhodnocení postupu a šíření průlomové vlny zvláštní povodně v ohroženém území se provádí v současné době numerickým modelováním neustáleného proudění povrchové vody. Výsledky tohoto modelování jsou podkladem pro krizové plánování inegrovaného záchranného systému.

 

Jsme připraveni zpracovat jak parametry zvláštních povodní pro všechny typy vodních děl, ale i stanovit území pod vodním dílem ohrožené zvláštní povodní.

 

Výpočty jsou prováděny v souladu s platnou legislativou:

 

- Metodickým pokynem č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP, červenec 2000, částka 7)

 

- Metodickým pokynem č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP, září 2005, částka 9)

 

 

Kontaktujte nás:

Pro vodní díla v Čechách: Ing. Petr Smrž, smrz@vdtbd.cz

Pro  vodní díla na Moravě a Slezsku: Ing. Jiří Hodák, Ph.D., hodak@vdtbd.cz

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Kariéra Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
14.05.2021

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou ...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.