Povodňové a havarijní plány

 

V souladu s platnou legislativou vyhotovíme havarijní a povodňové plány pro období výstavby vodního díla i pro jeho trvalý provoz. Oba dokumenty rovněž zpracováváme pro obce, města, průmyslové podniky a budovy občanské vybavenosti.

 

Havarijní plán zpracujeme dle příslušných legislativních ustanovení pro manipulace se závadnými látkami. tj. dle § 39, 40, 41, 42 zákona č.254/2001Sb.,o vodách, v platném znění a Vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
K základním předpisům při tvorbě havarijních plánů dále patří Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb.,o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Základní právní předpisy pro zpracování povodňového plánu jsou:
- Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon),
  ve znění pozdějších předpisů, Hlava IX., Ochrana před povodněmi, s platností od 1.1.2002
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
- Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
- TNV 752931 Povodňové plány (02/2001)

 

Kontaktujte nás:

Pro sypané hráze, rybníky a odkaliště v Čechách: Ing. Ondřej Švarc, svarc@vdtbd.cz

Pro betonové a zděné hráze v Čechách: Ing. David Richtr, richtr@vdtbd.cz

Pro všechna vodní díla na Moravě a Slezsku: Ing. Jiří Hodák, Ph.D., hodak@vdtbd.cz

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Kariéra Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
14.05.2021

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou ...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.