Manipulační a provozní řády

 

Pro bezpečný a efektivní provoz vyžadují vodní díla kvalitně zpracovanou dokumentaci.

Požadavek na existenci a platnost dokumentace k provozu VD vyplývá z legislativy: zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozd. předpisů [vodní zákon] a vyhlášky MZe č.216/2011 Sb., o náležitostech MŘ a PŘ.

 

Normativním podkladem pro vyhotovení jednotlivých dokumentů jsou:

TNV 75 2910 - Manipulační řády vodních děl na vodních tocích
TNV 75 2920 - Provozní řády hydrotechnických děl


Vodoprávní a technické podklady pro vypracování konkrétního MŘ a PŘ, které obecně patří mezi nejdůležitější provozní dokumenty, tvoří:

- platná povolení k nakládání s vodami a povolení k vodnímu dílu,
- stavební povolení vodního díla,
- jiná povolení (kolaudace, ochranná pásma, povolení odběrů aj.),
- dosavadní předpisy pro manipulace s vodou,
- projektová dokumentace, dokumentace skutečného stavu, přílohy předchozích MŘ a PŘ,
- platné hydrologické údaje, údaje o zimním režimu, ledových jevech, splaveninách,
- zkušenosti s provozem VD a zprávy o TBD, platný Program TBD,
- povodňové plány,
- posudek bezpečnosti VD při povodních podle TNV 752935,
- vodohospodářský plán nádrže (pro VD s akumulací, řízeným vypouštěním, odběry a převody vody),
- parametry zvláštních povodní.

 

Uvedené dokumenty včetně grafických příloh a případně i stavebních výkresů vypracujeme v souladu

s platnou legislativou jako nové kompletní vyhotovení nebo jako revizi či aktualizaci stávajícího vydání. 

MŘ a PŘ vyhotovujeme jak pro jednotlivá vodní díla tak i pro vodohospodářské soustavy.


Jako doprovodný servis ke zpracování MŘ a PŘ, případně i samostatně, provádíme:
- geodetické zaměření skutečného stavu díla a jeho objektů,
- objednávku hydrologických podkladů od ČHMÚ,
- vodohospodářské řešení zásobní i ochranné funkce nádrže včetně zpracování vodohospodářského plánu nádrže,
- hydrotechnické výpočty pro stanovení konsumpčních křivek objektů,
- odbornou pomoc při projednání MŘ.
 

Kontaktujte nás:

Pro sypané hráze, rybníky a odkaliště v Čechách: Ing. Ondřej Švarc, svarc@vdtbd.cz

Pro betonové a zděné hráze v Čechách: Ing. David Richtr, richtr@vdtbd.cz

Pro všechna vodní díla na Moravě a Slezsku: Ing. Jiří Hodák, Ph.D., hodak@vdtbd.cz

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Kariéra Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
14.05.2021

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou ...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.