Projekty a protipovodňová ochrana

Projekty a protipovodňová ochrana

Vodní dílo Název Objednatel Rok
 
Mlékovický rybník PD na komplexní opravu rybníka GEOINDUSTRIE s.r.o., 2014 
Komárovský rybník PD na komplexní opravu rybníka Ing. Tomáš Czernin, 2014
VD Finger Petrohrad PD na opravu spodní výpusti Povodí Ohře, státní podnik, 2014
Sobín studie protipovodňových opatření Měststká část Praha - Zličín, 2014 2014
rybníky Kaplice, Nový Studie území ohrožených zvláštní povodní p. Petr Scholle, 2013
VD Sedlec Studie území ohroženého zvláštní povodní Povodí Ohře, státní podnik, 2013
Novozámeský rybník Studie a projektová dokumkentace opravy opěrné zdi ŘSD, 2014
Rybník Nový Jistebnický Projektová dokumentace opravy VD p. Petr Scholle, 2013
VD Janov Stavba „VD Janov- zajištění stability a bezpečnosti hráze“ byla oceněna jako Vodohospodářská stavba roku 2011 Povodí Ohře, s.p. 2012
Rybník Velký svorský Autorský dozor při opravě hráze a objektů Obec Svor 2011
VD Fryšták Autorský dozor při rekonstrukci Povodí Moravy, s.p. 2011
VD Býkov Technická pomoc při TDI Lesy ČR, s.p. 2011
VD Nové Mlýny Projektová dokumentace obnovy pozorovacích vrtů Povodí Moravy, s.p. 2011
VD Slušovice a Kudlovská nádrž Projektová dokumentace rekonstrukce přelivu Povodí Moravy, s.p. 2011
VD Plumlov Projektová dokumentace rekonstrukce Povodí Moravy, s.p. 2011
Ochranné hráze Skařiny Projektová dokumentace Povodí Moravy, s.p. 2011
VD Skalník Projektová dokumentace opravy VD Povodí Vltavy, s.p. 2011
Neřežín Pprojektová dokumentace soustavy rybníků Intercontact s.r.o. 2011
VD Fojtka Obnova vodního díla – projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele část PS 01 – zařízení TBD Povodí Labe, s.p. 2011
Albrechtický potok, VD Mlýnice obnova vodního díla – projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele Povodí Labe, s.p. 2011
VD Hubenov Projektová dokumentace pozorovacích vrtů a úprav měrných míst TBD Povodí Moravy, s.p. 2010
VD Janov Projekt rekonstrukce vodního díla – sanace průsaků podložím II. etapa Povodí Ohře, s.p. 2010
VD Plumlov Projektová dokumentace rekonstrukce návodního líce Povodí Moravy, s.p. 2010
Čistý rybník PD pro revitalizaci nádrže Obec Lužná 2010
Merklínský rybník PD rekonstrukce hráze a funkčních objektů Klatovské rybářství - správa a.s. 2010
Nádrž Pod Vlkem PD revitalizace a odbahnění nádrže Magistrát hl. m. Prahy 2010
Rybník Kunratický horní Rekonstrukce hráze – PDSP Ing. Vlastimil Ladýř – LADEO 2010
Rybník U Kamenného stolu Autorský dozor při revitalizaci rybníka Magistrát hl. m. Prahy 2010
Kokovický rybník Autorský dozor při rekonstrukci rybníka Pozemkový fond ČR 2010
VD Horní Bečva Projektová dokumentace observačního pilíře Povodí Moravy, s.p. 2009
VD Hubenov Projektová dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce drenážního systému a pozorovacích a tlakoměrných vrtů Povodí Moravy, s.p. 2009
OH ČOV Plzeň Rekonstrukce východní části hráze – PDSP Statutární město Plzeň, zastoupené OSI MMP 2009
Pačlavické poldry Projektová dokumentace pro stavební povolení ZVHS OPM 2009
VD Slušovice Projektová dokumentace pro stavební povolení doplnění pozorovacích vrtů Povodí Moravy, s.p. 2009
VD Vír I Projektová dokumentace pro stavební povolení sanace pilířů Povodí Moravy, s.p. 2009
VD Křímov Projekt rekonstrukce a doplnění injekční clony Povodí Ohře, s.p. 2009
Rybník Pelcák PD pro rekonstrukci a odbahnění nádrže včetně vyřízení žádosti o dotace ze SFŽP Obec Lužná 2009
Studie protipovodňových opatření, zvláštní povodně
Název Objednatel Vyhotoveno
VD Hvížďalka - ZPV, území ohrožené ZPV, aktual. PP Město Spálené Poříčí 2011
Rybníky Opatovický a Záblatský - Území ohrožená ZPV Rybářství Třeboň a.s., 2011 VD Rošťoutky - Zvláštní povodeň Lesy ČR, s.p., 2011
Studie rekonstrukce VD Opatovice Povodí Moravy, s.p. 2011
Hydrotechnická studie - odvedení povrchových vod z komplexu odkališť KIV v Mydlovarech po ukončení rekultivací SOM s.r.o. 2011
Zabezpečení věžového objektu VD Nechranice při povodních, studie a PPS Povodí Ohře, s.p. 2010
Otínský rybník - transformace povodně a přešetření kapacity koryta Zemědělská vodohospodářská správa 2010
VD Markvartice - Studie ohroženého území zvláštní povodní ZVHS 2010
Borecký rybník - Studie ohroženého území zvláštní povodní Město Rokycany 2010
Velký Bolevecký rybník - Studie ohroženého území zvláštní povodní Statutární město Plzeň 2010
Studie odtokových poměrů obce Hustopeče nad Bečvou Městys Hustopeče nad Bečvou 2010
Studie na rekonstrukci VD Landštejn včetně posouzení bezpečnosti vodního díla za povodní Povodí Moravy, s.p. 2010
VD Nové Heřmínovy, Opatření na horní Opavě, Studie TBD v rámci přípravy akce v období 2008-2010 Povodí Odry, s.p. 2009
Postup zvláštních povodní a stanovení rozsahu ohroženého území pod VD Tatrovice Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s 2009
Studie protipovodňové ochrany úemí podél Holoubkovského potoka (Cheznovice, Mýto, Holoubkov, Svojkovice, Borek, Rokycany) Město Rokycany 2009
Parametry ZPV pro Pístovské rybníky, stanovení rozsahu ohroženého území a plán ochrany území pod vodními díly před ZPV Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 2009
Hodnocení uzávěrů spodních výpustí přehrad Povodí Labe, studie technického stavu, provozní spolehlivosti a návrh opatření k nápravě a zvýšení spolehlivosti při provozu Povodí Labe, s.p. 2009
Variantní studie proveditelnosti rekonstrukce VD Boskovice Povodí Moravy, s.p. 2009
Studie technického stavu vodních děl ČR, priority navržených nápravných opatření ČR - MZe 2008
Studie opatření k zajištění bezpečnosti VD Harcov za povodní Povodí Labe, s.p. 2008
Variantní studie proveditelnosti rekonstrukce VD Koryčany Povodí Moravy, s.p. 2008
Stanovení území ohroženého zvláštní povodní pod VD Osvětimany ČR - ZVHS OPM 2008
Záplavová území Q5, Q20, Q100, včetně aktivní zóny záplavového území pro Q100 Zlatého potoka Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice 01/2008
Studie technického stavu vodních děl ČR, jezy, ochranné hráze a přivaděče ČR - MZe 2007
Studie odvození zvláštní povodně z VD Karhov Povodí Vltavy, s.p. 12/2006
Stanovení záplavových území od hráze VD Karhov až po hráz Velkomeziříčského rybníka Povodí Vltavy, s.p. 12/2006
Studie odtokových poměrů Oseckého potoka VRV a. s., Praha 10/2006
Vymezení území ohroženého šířením ZPV1 od VD Trnávka a Sedlice Povodí Vltavy, s.p. 2006
Rybník Huťský - posudek protipovodňových opatření v obci Dobřív Obec Dobřív 2006
Studie technického stavu vodních děl ČR, sypané přehrady a rybníky ČR - MZe 2005 VD Záskalská, Dráteník, Pilská, Obecnice a Láz - vymezení území ohorženého šířením ZPV1 Povodí Vltavy, s.p. 2005
Stanovení hranice záplavového území od Q100 v Kněžmosti Obecní úřad Kněžmost 03/2005
Protipovodňové opatření města Horažďovice, odborný posudek VH-TRES, České Budějovice 2005
Studie odtoových poměrů území podél Vejprnického potoka v Nýřanech Povodí Vltavy s.p., závod Berounka Plzeň 03/2005
Studie protipovodňové ochrany vybraných lokalit města Plzně Magistrát města Plzně, technický úřad 11/2003
Posudek návrhu protipovodňových opatření města Plzeň ÚMO Plzeň 2004
Protipovodňová ochrana města České Budějovice v povodí řeky Malše, PDÚR,
varianta pasivní B Statutární město České Budějovice, stavební odbor 2003
Protipovodňová ochrana území podél Vejprnického a Lučního potoka, studie Město Nýřany, obce v povodí a bývalý Okresní úřad Plzeň-sever, RŽP      2003
VH soustava VD Vranov a VD Znojmo, převedení N-letých průtoků (pQ= 0,01 až 0,0001) a návrh variant technických opatření Povodí Moravy, s.p. 06/2003
Povodňová ochrana města České Budějovice v povodí řeky Malše, variantní studie Statutární město České Budějovice, stavební odbor 12/2001
Dodatek vodohosp. řešení zásobní funkce soustavy VD Dalešice Mohelno a IV.revize MŘ ČEZ, a.s. 2010
Vodohosp. řešení zásobní funkce soustavy VD Dalešice Mohelno, návrh změn hospodaření s vodou v důsledku přípravy NJZ v lokalitě EDU a vyhodnocení z hlediska TBD ČEZ, a.s. 2009
Vodohospodářské řešení ochranného účinku VD Hamr (Rudý Sever) Mostecká uhelná a.s. 11/2007
Vodohospodářské řešení nádrže VD Les Království Povodí Labe, s.p., 12/2006
Vodohospodářské řešení soustavy VD Josefův Důl a Souš Povodí Labe, s.p. 12/2006
Vodohospodářské řešení soustavy VD Hamry, Seč, Křižanovice Povodí Labe, s.p. 2002
Vodohospodářské řešení nádrže VD Vrchlice Povodí Labe, s.p. 2002
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
19.05.2023

Pozvánka na valnou hromadu 19.6.2023

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na pozici v...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.