Geodetická měření


Provádíme a nabízíme geodetická měření:
  • speciální měření v rámci TBD (velmi přesná nivelace, trigonometrie, záměrná přímka)
  • doměření pro potřeby výpočtů záplavových území
  • zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace
  • zaměření sedimentů vodních nádrží, včetně zaměření z lodě a sonarového měření.

Kontakty: