Whistleblowing

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „zákon“) společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. jako povinný subjekt dle zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

 

Společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. určila jako příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu zákona:

 

Ing. Bohumil Hercík, vedoucí útvaru Ekonomika a správa, tel.: 221 408 330, e-mail: oznameni@vdtbd.cz

 

Tomáš Ferenc, zástupce vedoucího útvaru Ekonomika a správa, tel.: 221 408 328, e-mail: oznameni@vdtbd.cz

 

Korespondenční adresa příslušných osob: VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1.

 

Oznámení dle zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele.

 

Oznámení dle zákona je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. písemně na e-mail: oznameni@vdtbd.cz, dopisem adresovaným k rukám příslušných osob na adresu VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“), ústně – telefonicky na kontaktní telefonní čísla příslušných osob 221 408 330 (Ing. Bohumil Hercík), 221 408 328 (Tomáš Ferenc) nebo osobně po dohodě s kteroukoli příslušnou osobou.

 

A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz) prostřednictvím web. formuláře, písemně na e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz, telefonicky na telefonním čísle: 221 997 840 nebo osobně na základě žádosti.

 

Z možnosti podání oznámení vyloučila společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v souladu se zákonem osoby, které pro společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona, tedy osoby, které c) vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, d) vykonávají práva spojená s účastí v právnické osobě, e) vykonávají funkce člena orgánu právnické osoby, f) plní úkoly v rámci činnosti právnické osoby v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, g) spravují svěřenský fond, j) vykonávají práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění nebo se ucházejí o práci nebo jinou obdobnou činnost. Oprávněné osoby k podání oznámení jsou tedy osoby, které a) vykonávají závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, b) vykonávají službu, h) vykonávají dobrovolnickou činnost nebo i) vykonávají odbornou praxi či stáž.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
19.05.2023

Pozvánka na valnou hromadu 19.6.2023

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na pozici v...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.