Vybavení

 

Společnost má dostatečný počet pracovníků s potřebnými specializacemi. Vysokoškolské vzdělání zaměstnanců je převážně v oboru vodní stavby a vodní hospodářství. Věková skladba zaměstnanců je pestrá, od čerstvých absolventů vysokých škol po zkušené pracovníky s více než 40-letou praxí v oboru.

 
VD-TBD a.s. disponuje specialisty s kvalifikací:
                        
                           - autorizovaný inženýr pro obor vodní stavby a vodní hospodářství
                           - autorizovaný inženýr pro obor geotechnika
                           - odborná způsobilost v inženýrské geologii
 
Společnost má vlastní geodetickou skupinu, další profese jsou zastoupeny jednotlivými specialisty. Procento fluktuace je minimální a rozhodující většina zaměstnanců zůstává ve společnosti po celou dobu produktivního věku. Vzhledem k charakteru práce, kdy výkon TBD vyžaduje kontinuitu a znalost díla od jeho projektové přípravy, výstavby, přes různé fáze provozu až do uvedení do neškodného stavu, je tato skutečnost velkou výhodou.
    
Společnost vlastní průzkumnou a přístrojovou techniku a další související vybavení k zajištění výkonu TBD nad vodními díly, pro kontrolní měření, provádění běžných instalací zařízení TBD, sběr a vyhodnocování výsledků měření a další odborné činnosti. Mezi naše vybavení patří např. deformetry, klinometry, inklinometry, extenzometrické pásmy, hladinoměry, teploměry, laserové dálkoměry, inspekční kamery a mnoho dalších.
 
Spolupracujeme s výrobcem měřícího zařízení HUGGENBERGER AG, Švýcarsko. Zařízení tohoto výrobce jsme schopni dodat a nainstalovat dle specifických potřeb provozovatelů vodních děl.
 
Dále spolupracujeme také s německou firmou GTC Kappelmeyer, která se specializuje na sledování průsakového režimu prostřednictvím měření teplot, a to jak odporovými snímači, tak především pomocí optických kabelů.
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Kariéra Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
14.05.2021

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou ...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.