Aktuality

Hledáme nové kolegy/ně 28.06.2022
Hledáme nové kolegy/ně

 

Kariéra

Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na pozici v Praze:

 

Inženýr strojní specialista – pro prohlídky a posudky provozní spolehlivosti uzávěrových zařízení vodních děl

 

Inženýr specialista TBD – pro výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly

 

Technik specialista TBD – pro speciální měření na vodních dílech a instalace měřících zařízení

 

Pracovní uplatnění nabízíme i na částečný pracovní úvazek studentům fakulty stavební oboru vodní hospodářství nebo fakulty strojní.

 

Kontakt:  Klára Ederová

               ederova@vdtbd.cz


Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022 19.05.2022
Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne 20.6.2022 v prostorách sídla firmy

 

Pozvánka_na_valnou_hromadu.pdf


Pozvánka na valnou hromadu 14.05.2021
Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou   dne 15.6.2020 v prostorách sídla firmy

 

Pozvánka_na_valnou_hromadu.pdf


Pozvánka na valnou hromadu 22.05.2020
Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne 23.6.2020 v prostorách sídla firmy


Pozvánka na valnou hromadu 29.05.2018
Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne 27.6.2018 v prostorách sídla firmy


Seminář hrázných 2018 13.03.2018
Seminář hrázných 2018

Ve spolupráci s Povodím Odry, s.p. pořádáme pravidelný Seminář hrázných v termínu 21. až 23. května 2018 v hotelu Sepetná na Ostravici v Beskydech. Seminář s názvem „TBD a změny dokončených VD stavbami“ bude zaměřen na v současné době stále velmi aktuální problematiku, která se týká velké části významných vodních děl. Seminář je určen zejména pro hrázné z přehrad zařazených z hlediska TBD do I. a II., vedoucí technické pracovníky ředitelství a závodů podniků Povodí a pracovníky odpovědné za TBD. V rámci exkurze bude navštívena přehrada Šance, kde probíhá změna VD stavbou. Podrobný harmonogram semináře s jednotlivými prezentacemi a informace k průběhu exkurze bude zaslán přihlášeným účastníkům na začátku května.


Zrušení pevných telefonních linek pracoviště Brno 30.06.2017
Zrušení pevných telefonních linek pracoviště Brno

Od 1.7.2017 dojede ke zrušení pevných telefonních linek a faxu na pracovišti v Brně. Nové telefonní číslo na sekretariát Brno 420 721 222 313


Pozvánka na valnou hromadu 24.05.2017
Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne 22.6.2017 v prostorách sídla firmy


ICOLD 2017 Praha 03.03.2017
ICOLD 2017 Praha

Ve dnech 3. až 7. července se v Praze uskuteční výroční zasedání Mezinárodního přehradního výboru ICOLD. Naše společnost se bude mimo jiné prezentovat prostřednictvím stánku CREA Hydro&Energy v rámci exhibice mezinárodních firem v oboru. Veškeré podrobnosti naleznete zde:    http://www.icold2017.cz/    


Pozvánka na valnou hromadu 23.08.2016
Pozvánka na valnou hromadu

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 19. září 2016 od 15:00 hodin
v sídle společnosti v zasedací místnosti.
 

VH stavba roku 2015 24.03.2016
VH stavba roku 2015

Svaz vodního hospodářství ČR vyhodnotil stavbu "Návrh opatření v rámci PPO obce Koválovice - Osíčany" jako Vodohospodářskou stavbu roku 2015 v kategorii II, podkategorii stavby o investičních nákladech do 50 mil. Kč. Pro tuto stavbu naše společnost vypracovala projektovou dokumentaci. Ocenění převzal ředitel naší společnosti Ing. Miloš Sedláček dne 22. března 2016 v Kongresovém centru Praha při slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen při příležitosti Světového dne vody.


Geodetický workshop CREA 21.03.2016
Geodetický workshop CREA

Ve spolupráci s klastrem CREA Hydro&Energy proběhl v termínu 14. 3. – 17. 3. 2016 v Bedřichově „1. GEODETICKÝ WORKSHOP“ s mezinárodní účastí pro geodety společnotí, které se zabývají problematikou přesného měření posunů na vodních dílech. Přednášková část workshopu byla doplněna exkurzemi na VD Josefův Důl s ukázkou ATR měření dle nové metodiky, na opravovanou hráz VD Witka v Polsku a prezentací provozu úpravny vody SVS v Bedřichově. Na workshopu se svojí účastí a přednáškami podíleli geodeti z Polska (IMGW Katowice a Wroclaw), Slovenska (VV Bratislava), České republiky (CREA Hydro&Energy, z.s., VODNÍ DÍLA - TBD a.s. a AV ČR – ELI Beamlines) a Slovinska (Univerzita v Ljublani). Na workshopu byla prezentována metodika měření prostorových a horizontálních posunů pomocí přesné ATR totální stanice, který byla vytvořena v rámci vývojového projektu klastru CREA Hydro&Energy.


Instalace optického kabelu na VD Plumlov 09.03.2016
Instalace optického kabelu na VD Plumlov

Na VD Plumlov (dílo I. kategorie) provádíme instalaci optického kabelu podél nového patního drénu pro možnost měření lokalizace a množství průsakové vody tělesem hráze. Hybridní optický kabel s možností předehřívání před měřením umožní v budoucnu lokalizovat přítoky do drénu s polohovou přesností až 0,5 m.


2D modelování proudění záplavové zóny v Jevíčku 23.02.2016
2D modelování proudění záplavové zóny v Jevíčku

Pro město Jevíčko jsme realizovali 2D model proudění vody v záplavovém území v prostoru soutoku Jevíčky, Malonínského a Žlíbeckého potoka. Tento model upřesnil poměry v záplavovém území a variantně řešil také protipovodňovou ochranu pro město důležitého průmyslového areálu.


GOLD LABEL pro klastr CREA Hydro&Energy 01.10.2015
GOLD LABEL pro klastr CREA Hydro&Energy

Klastr CREA Hydro&Energy získal na základě vykonaného auditu ESCA mezinárodní známku kvality řízení – GOLD LABEL. Zlatá známka, která byla klastru udělena, představuje ocenění klastru z pohledu uznání úrovně jeho profesionality, kvality řízení a úspěchu jeho činností. Jedná se o udělení první zlaté známky v České republice a v celé východní Evropě.


Návrh a realizace suchých nádrží z pohledu TBD 16.02.2015
Návrh a realizace suchých nádrží z pohledu TBD

Publikace Ministerstva životního prostředí, na které jsme spolupracovali, je k ve formátu pdf k dispozici zde:

http://www.povis.cz/pdf/Suche_nadrze_TBD.pdf


Spolupráce s kolegy ze Slovenska 24.10.2014
Spolupráce s kolegy ze Slovenska

Pokračujeme v prohlubování odborné spolupráce s kolegy z úseku TBD státního podniku Vodohospodárska výstavba ze Slovenska. Pravidelně se setkávají jak mladí inženýři, tak management obou organizací. Poslední setkání proběhlo v Brně a díky kolegům z Povodí Odry s.p. také na VD Šance.


Odborné semináře s MŽP 02.10.2014
Odborné semináře s MŽP

V rámci realizace projektu ministerstva životního prostředí s názvem "Odborná podpora pro omezování rizika povodní - Povodňová rizika - zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží" připravila společnost VODNÍ DÍLA-TBD  a.s. pro státní správu, vlastníky a projektanty vodních děl v pěti krajích ČR odborné semináře s uvedenou tématikou. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí a bude sloužit jako podklad pro připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020. Semináře se uskuteční v průběhu října 2014, termíny konání jsou uvedeny v přiložené pozvánce.


VD Moravská Třebová - rekonstrukce přelivu 03.09.2014
VD Moravská Třebová - rekonstrukce přelivu

V současné době probíhá rekonstrukce VD Moravská Třebová ve správě Povodí Moravy s.p. Naše společnost připravila pro investora projektovou dokumentaci a nyní provádíme autorský dozor. V rámci stavby bude především nahrazen původní nevhodně založený bezpečnostní přeliv novým, dále bude dobudována chybějící část patního drénu a provedeno vyrovnání a zpevnění koruny hráze včetně návodního a vzdušního svahu hráze. Pro lokalizaci případných průsaků instalujeme v rámci výzkumného projektu klastru CREA Hydro&Energy také moderní měření optickým kabelem podél zdí přelivu a potrubí patního drénu.


VD Znojmo - sonarový průzkum 01.08.2014
VD Znojmo - sonarový průzkum

Na VD Znojmo ve správě Povodí Moravy s.p. jsme ve spolupráci se společností GEOtest a.s. realizovali sonarový průzkum návodního líce hráze, předhrází a vybraných profilů v nádrži jako jeden z podkladů pro zhodnocení vlivu mrtvého dřeva z NP Podyjí na bezpečnost vodního díla.


VD Všemina - trysková injektáž 15.01.2014
VD Všemina - trysková injektáž

Na VD Všemina, které je ve správě Lesů ČR s.p., byla dle naší projektové dokumentace dokončena sanace průsaků hrází pomocí tryskové injektáže. V rámci stavby jsme prováděli výkon autorského dozoru i TBD. Nádrž se postupně napouští, při prohlídkách kontrolujeme eliminaci průsaků na vzdušní líc.


VD Šance - TBD při stavbě drenážní štoly 05.12.2013
VD Šance - TBD při stavbě drenážní štoly

Na VD Šance ve správě Povodí Odry, s.p. byla dokončena stavba drenážní štoly v levém zavázání hráze v prostředí karpatského flyše. Při stavbě jsme prováděli intenzivní výkon TBD např. měřením deformací poklesové kotliny a průsakového režimu s podáváním podrobných informativních zpráv o vlivu stavby na bezpečnost a stabilitu přehrady provozovateli. Rovněž jsme se podíleli na instrumentaci nové štoly vybavením pro měření a pozorování.


Inspekce přehrady Derbendikhan, Irák - Kurdistán 14.11.2013
Inspekce přehrady Derbendikhan, Irák - Kurdistán
V průběhu letošního roku jsme se podíleli na inspekcích přehrady Derbendikhan, která je jednou z nejvýznamnějších přehrad Iráckého Kurdistánu. Přehrada leží poblíž Iránských hranic. Jde o kamenitou hráz výšky 128 m, která zadržuje až 3 000 mil. m3 vody.
 
Naším úkolem bylo zjištění stavů betonových konstrukcí, výpustných zařízení a strojního vybavení přehrady. Výstupem bude hodnotící zpráva a doporučení nezbytných a vhodných oprav či modernizací tohoto významného vodního díla.
 
Několik fotografií je k vidění ve fotogalerii.

Ocenění CREA Hydro&Energy 17.10.2013
Ocenění CREA Hydro&Energy

Klastr CREA Hydro&Energy, o.s., jehož jsme členem, získal 2. místo v soutěži Podnikatelský projekt roku 2012 za projekt CREA Hydro&Energy. Ocenění bylo udělené Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Více zde:

http://www.creacz.com/novinky/cz/27/crea-hydro-energy-o-s-ziskala-2-misto-v-soutezi-podnikatelsky-projekt-roku-2012/


Konference Vodní nádrže 2013 03.10.2013
Konference Vodní nádrže 2013

Na odborné konferenci Vodní nádrže 2013, kterou pořádá Povodí Moravy s.p., vystoupil 25. září náš specialista Ing. Stanislav Žatecký s příspěvkem o poruchách na malých vodních nádržích a jejich možném předcházení.


20. let VD-TBD 25.09.2013
20. let VD-TBD

V pondělí 23. září jsme společně s našimi hosty, přáteli a partnery oslavili 20. let od založení akciové společnosti. Oslava proběhla ve veslařském klubu Slavie u Vltavy. Všem hostům děkujeme za krásný večer zpříjemněný plavbou po Vltavě a moravským vínem.


Setkání pracovníků TBD na Slovensku 19.09.2013
Setkání pracovníků TBD na Slovensku
Od 9. do 13. září proběhnul druhý ročník setkání pracovníku technickobezpečnostního dohledu ze Slovenska, Polska a České republiky. Tentokrát se uskutečnilo v Banské Štiavnici, která je z historického hlediska významná těžbou zlata a stříbra.
 
Tématem setkání byla opět výměna zkušeností z řešení rozličných úkolů a projektů. Mimo to byly součástí hlavního pracovního programu exkurze na „moderní“ nové vodní dílo, významnou vodárenskou nádrž Turček, prohlídka historických přehrad unikátního bansko-štiavnického vodohospodářského systému, který vznikal po staletí v souvislosti s rozvojem těžby zlata a stříbra.
 
Hlavní program byl doplněn o návštěvu Muzea ve Svatém Antonu, turistické sfárání do dříve zlatonosného dolu, zasvěcení do výroby mincí ve státní mincovně v Kremnici a samozřejmě také o nezbytnou společenskou část.
 
Několik fotografií naleznete zde.

81. ICOLD Annual Meeting, Seattle, USA 30.08.2013
81. ICOLD Annual Meeting, Seattle, USA

Také letos se zástupci naší společnosti účastnili výročního zasedání Mezinárodního přehradního výboru. Tématem Symposia byly pokrok v bezpečnosti přehrad, riziková analýza, strategie pro prodloužení životnosti přehrad, stárnutí infrastruktury přehrad, inovativní metody měření a pozorování, vyřazení přehrad z provozu a hydroenergetika. Během zsaedání exekutivy pak předseda ČPV Ladislav Satrapa prezentoval zájem Českého přehradního výboru organizovat výroční zasedání ICOLD v roce 2017 v Praze.


VD Pilská – zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodních 27.06.2013
VD Pilská – zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodních

Pro přehradu Pilská u Žďáru nad Sázavou vypracovala naše společnost  v roce 2008 Posudek bezpečnosti VD při povodních.  Výsledek posudku podle  TNV 75 2935  byl negativní a proto jsme doporučili sérii nápravných opatření. Na jejich základě  byla zpracována projektová dokumentace „VD Pilská – zvýšení bezpečnosti vodního díla při povodních“, která zahrnuje zvýšení  hráze vybudováním vlnolamu (viz obr., kde je jeho bednění) , úpravy komunikace  na hrázi a návodního svahu, zvýšení návodní lavice, úpravy zdí vývaru a odpadního koryta a sanaci betonových konstrukcí sdruženého funkčního objektu. Akce byla zahájen v květnu 2013 a po dobu stavby provádíme rozšířený výkon TBD.


TBD při rekonstrukci VD Karolinka 30.05.2013
TBD při rekonstrukci VD Karolinka

Na VD Karolinka ve správě Povodí Moravy s.p. nyní provádíme TBD při rekonstrukci díla, která spočívá především ve vybudování podzemní těsnící stěny a zkapacitnění odpadní chodby od šachtového přelivu. V rámci dohledu při stavbě jsme navrhli řešení monitoringu vodorovných deformací koruny hráze pomocí měření laserovým dálkoměrem a elektronickým náklonoměrem.


Rekonstrukce VD Plumlov 27.05.2013
Rekonstrukce VD Plumlov

VD Plumlov v současné době prochází rekonstrukcí návodního líce a koruny hráze dle projektu, který zpracovala naše společnost. Rekonstrukce takto staré hráze je unikátní použitými technologiemi membránového těsnění, štěrkopískových pilířů a dalšími prvky. Nyní probíhá především dláždění návodního líce, dokončování nového mostu přes přeliv a práce na koruně hráze. V rámci rekonstrukce provádíme také technickobezpečnostní dohled.


Posuzování bezpečnosti vodnich děl při povodních 24.05.2013
Posuzování bezpečnosti vodnich děl při povodních

Dne 22. května 2013 jsme uspořádali ve spolupráci s VÚV TGM seminář k problematice "Posuzování bezpečnosti vodnich děl při povodních". Cílem pracovního setkání bylo vzájemně se informovat o výsledcích, zkušenostech a současném stavu problematiky hodnocení bezpečnosti přehrad při povodních a realizaci nápravných opatření v ČR. Semináře se zúčastnili pracovníci technickobezpečnostního dohledu (TBD) z Ministerstva zemědělství a provozovatelů všech nejvýznamnějších přehrad I. a II. kategorie v ČR (31 účastníků). Tématem  přednesených prezentací byly aktuální metody odvozování hydrologických  podkladů pro návrh a posuzování bezpečnosti vodních děl, vývoj metodik pro posudky v systému TBD, konkrétní příklady zvyšování bezpečnosti a aktuální stav přehrad v ČR v této oblasti. Zajímavou přednáškou hydrologa Dr. Emmanuelu Paqueta byla také podána aktuální informace o postupech při odvozování hydrologických podkladů pro dimenzování bezpečnostních zařízení, které provádí francouzská energetická společnost Électricité de France (EDF), která v souvislosti s výrobou elektrické energie provozuje významné přehrady ve Francii.


9th ICOLD European Club Symposium 15.04.2013
9th ICOLD European Club Symposium

Ve dnech 10. až 12. dubna 2013 jsme se zúčastnili Symposia Evropského klubu ICOLD v Italských Benátkách. Mimo symposia se konala také exhibice odborných firem a zasedání technických komisí pro vnitřní erozi a rizikovou analýzu.


Ochranná hráz Skařiny 14.12.2012
Ochranná hráz Skařiny

Probíhá úprava pravobřežní Skařinské hráze řeky Moravy dle našeho návrhu, který zajistí její případné bezpečné přelévání při povodni.


Oprava přelivu VD Slušovice 03.12.2012
Oprava přelivu VD Slušovice

Na VD Slušovice ve správě Povodí Moravy, s.p. byla dokončena oprava bezpečnostního přelivu dle projektové dokumentace, kterou jsme zpracovali. Prováděním autorského dozoru jsme ve spolupráci s investorem zajistili maximální kvalitu provedené sanace.


VD Janov - VH stavba roku 2011 12.09.2012
VD Janov - VH stavba roku 2011

Titul vodohospodářská stavba roku 2011 byl přidělen stavbě VD Janov - zajištění stability a bezpečnosti hráze. Stavba byla realizována podle projektové dokumentace vypracované naší společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. (projektanti: Ing. Tomáš Klemša, Ing. David Richtr).

 

Na stavbě jsme zajišťovali projektovou dokumentaci ve všech stupních. Během stavby jsme vykonávali také autorský dozor a technickobezpečnostní dohled, který byl zaměřen zejména na eliminaci nepříznivých účinků ražby podzemních objektů v bezprostřední blízkosti základů hráze. Při ražbě bylo použito trhacích prací, jejich seismické účinky však byly eliminovány průběžným seismickým monitoringem a průběžnou úpravou projektu trhacích prací podle výsledků monitoringu. Většina ražby byla prováděna v režimu „opatrné trhací práce“.

 

Vybrané fotografie naleznete ve Fotogalerii.


Business Day Irák 03.09.2012
Business Day Irák

Dne 3.9.2012 jsme se jako členové klastru CREA Hydro&Energy zúčastnili setkání irácké delegace provincie Ninawa se zástupci významných českých firem a univerzit. Setkání proběhlo pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.


Sanace pilířů na VD Vír 31.08.2012
Sanace pilířů na VD Vír

Na vodním díle Vír na Vysočině se v těchto dnech dokončuje sanace betonů vybraných pilířů koruny hráze. Na tuto akci jsme zpracovávali projektovou dokumentaci a aktivně se účastníme stavby ve formě autorského dozoru.


Konference k 10. výročí povodně 2002 17.08.2012
Konference k 10. výročí povodně 2002

Ve dnech 14. a 15. srpna 2012 jsme se účastnili odborné konference k výročí povodně v roce 2002. Jedním z oficiálních závěrů bylo také zvýšit úroveň péče o vodní díla III. a IV.kategorie, zajišťovat technickobezpečnostní dohled, obsluhu a další potřebné aktivity vlastníků těchto děl za povodní.


Exkurze po malých vodních nádržích 13.07.2012
Exkurze po malých vodních nádržích

V měsíci červenci jsme pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje uspořádali exkurzi po vybraných hrázích malých vodních nádrží (MVN). Cílem bylo seznámit se s poruchami hrází a jejich příčinami. 

 

Vodoprávní úřady mohou při povolování vodních děl problémy včas odhalit a předejít tak možným budoucím škodám. Účastníci si kromě odborného výkladu Ing. Žateckého  pochvalovali zejména možnost vidět skutečné poruchy hrází.

Vybrané fotografie naleznete ve fotogalerii.


Dlouhé Stráně - Instalace optického kabelu 29.06.2012
Dlouhé Stráně - Instalace optického kabelu

V červnu jsme na horní nádrži Elekrárny Dlouhé stráně pro ČEZ, a.s. provedli ve spolupráci s firmou GTC Kappelmeyer instalaci optického kabelu pro měření průsaků kolem vtokového objektu. Instalace byla úspěšná a systém nyní slouží k lokalizaci případných průsaků.


24. kongres ICOLD 2012 14.06.2012
24. kongres ICOLD 2012

Ve dnech 6. až 8. června 2012 proběhl za účasti našich zástupců v japonském Kjótu 24. kongres mezinárodního přehradního výboru ICOLD. Kongresu se účastnilo více než 1500 delegátů ze 73 zemí světa. Tématy kongresu byly mimo jiné bezpečnost přehrad a stárnutí a rekonstrukce.

 

Vybrané fotografie především z technických exkursí naleznete ve Fotogalerii.

Seminář hrázných 2012 27.04.2012
Seminář hrázných 2012

Tradiční Seminář hrázných proběhl ve dnech 23.-25. dubna 2012 v hotelu Bezděz u Máchova jezera. Hlavním tématem setkání byla především činnost hrázných při povodních.

 

Odborná exkurze proběhla na VD Mlýnice, která byla zasažená extrémní povodní v srpnu 2010 a také do polského pohraničí na přehradu Witka, která byla při této povodni protržena.

 
Děkujeme všem za účast a za příjemný průběh celého letošního setkání. Vybrané fotografie naleznete ve Fotogalerii.

Seminář o výzkumných projektech CREA Hydro&Energy 17.02.2012
Seminář o výzkumných projektech CREA Hydro&Energy

Ve čtvrtek 16. února 2012 proběhla formou semináře prezentace výzkumných a vývojových projektů klastru CREA. Akce se zúčastnili zástupci firem klastru a také hosté z CzechInvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Komerční banky a Povodí Moravy.


HYDRO 2011 24.10.2011
HYDRO 2011

Ve dnech 17.-19. října 2011 proběhla v Kongresovém centru Praha mezinárodní konference HYDRO 2011. Děkujeme všem návštěvníkům za návštěvu našeho stánku CREA Hydro&Energy, kde byla naše společnost zastoupena. Fotografie naleznete v sekci Společnost/Fotogalerie.


VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
+420 221 408 334
praha@vdtbd.cz
Aktuality
28.06.2022

Hledáme nové kolegy/ně

  Kariéra Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na...
19.05.2022

Pozvánka na valnou hromadu 20.6.2022

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou dne...
14.05.2021

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. konanou ...
starší»
© 2011 VODNÍ DÍLA-TBD a.s. Česká republika. Všechna práva vyhrazena. | Prohlášení o přístupnosti | SEO links | Webdesign 321.