KONTAKT

Sídlo společnosti

Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1
praha@vdtbd.cz
+420 222 241 362

Pracoviště Brno

Studená 909/2
638 00 Brno
brno@vdtbd.cz
+420 721 222 313

Obchodní údaje

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648

ID datové schránky: yu8gxtd
Společnost je zapsána
v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 2154
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,
účet CZK: 64504021/0100

Ředitel a prokurista:
Ing. Petr Smrž

Organizační členění společnosti

Sídlo společnosti

Hybernská 1617/40

110 00 Praha 1

praha@vdtbd.cz

+420 222 241 362

Ředitel

Ing. Petr Smrž

+420 221 408 326
+420 777 769 338
smrz@vdtbd.cz
Sekretariát ředitele

 Hana Richtrová

+420 222 241 362
+420 702 196 292
richtrova@vdtbd.cz

Útvar ekonomika a správaVedoucí útvaru

Ing. Bohumil Hercík

+420 221 408 330
hercik@vdtbd.cz

Znalecký ústavVedoucí ústavu

Ing. Miloš Sedláček

+420 221 408 338
sedlacek@vdtbd.cz

Útvar Zděné a betonové přehradyVedoucí útvaru

Ing. David Richtr

+420 221 408 319
+420 777 769 323 
richtr@vdtbd.cz

 Geodetické práce

Ing. Tomáš Macháček

+420 221 408 316
+420 777 769 325
machacek@vdtbd.cz

 Technologická zařízení

Ing. Jiří Krejčí

+420 221 408 294
+420 777 769 371
krejci@vdtbd.cz

Útvar Sypané přehrady a odkalištěVedoucí útvaru

Ing. Ondřej Švarc

+420 221 408 325
+420 777 769 334
svarc@vdtbd.cz

 Kategorizace

Ing. Stanislav Plecitý

+420 221 408 202
+420 777 769 337
plecity@vdtbd.cz

 Malé vodní nádrže / rybníky

Ing. Vítězslav Pytelka

+420 221 408 309
+420 777 769 372
pytelka@vdtbd.cz

 Malé vodní nádrže / rybníky

Ing. Pavel Pána

+420 221 408 308
+420 777 481 964
pana@vdtbd.cz

Pracoviště Brno

Studená 909/2

638 00 Brno

brno@vdtbd.cz

+420 721 222 313

Vedoucí pracoviště

Ing. Jiří Hodák, Ph.D.

+420 777 769 360
hodak@vdtbd.cz
Sekretariát pracoviště

 Andrea Schneiderová

+420 724 716 500
schneiderova@vdtbd.cz


Zástupce vedoucího pracoviště

Ing. Vít Rainer

+420 777 769 349
rainer@vdtbd.cz


Kategorizace

Ing. Ondřej Černý

+420 608 437 053
cerny@vdtbd.cz


Kategorizace

Ing. Mario Hala, Ph.D.

+420 702 248 049
hala@vdtbd.cz


Technologická zařízení

Ing. Jan Krištof

+420 601 111 984
kristof@vdtbd.cz

Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „zákon“) společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. jako povinný subjekt dle zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

Společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. určila jako příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu zákona:

Ing. Bohumil Hercík, vedoucí útvaru Ekonomika a správa, tel.: 221 408 330, e-mail: oznameni@vdtbd.cz

Tomáš Ferenc, zástupce vedoucího útvaru Ekonomika a správa, tel.: 221 408 328, e-mail: oznameni@vdtbd.cz

Korespondenční adresa příslušných osob: VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1.

Oznámení dle zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele.

Oznámení dle zákona je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a.s. písemně na e-mail: oznameni@vdtbd.cz, dopisem adresovaným k rukám příslušných osob na adresu VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“), ústně – telefonicky na kontaktní telefonní čísla příslušných osob 221 408 330 (Ing. Bohumil Hercík), 221 408 328 (Tomáš Ferenc) nebo osobně po dohodě s kteroukoli příslušnou osobou.

A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz) prostřednictvím web. formuláře, písemně na e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz, telefonicky na telefonním čísle: 221 997 840 nebo osobně na základě žádosti.

Z možnosti podání oznámení vyloučila společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v souladu se zákonem osoby, které pro společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona, tedy osoby, které c) vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, d) vykonávají práva spojená s účastí v právnické osobě, e) vykonávají funkce člena orgánu právnické osoby, f) plní úkoly v rámci činnosti právnické osoby v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, g) spravují svěřenský fond, j) vykonávají práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění nebo se ucházejí o práci nebo jinou obdobnou činnost. Oprávněné osoby k podání oznámení jsou tedy osoby, které a) vykonávají závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, b) vykonávají službu, h) vykonávají dobrovolnickou činnost nebo i) vykonávají odbornou praxi či stáž.