Zahraniční aktivity

V rámci odborné činnosti související s technickobezpečnostním dohledem spolupracujeme s kolegy z obdobných organizací z Polska a Slovenska. Pravidelně se účastníme zasedání ICOLD (International Comission on Large Dams). V poslední době jsou naše zahraniční aktivity spojeny také s klastrem vodohospodářských firem CREA Hydro&Energy, z.s., a to především v iráckém Kurdistánu, jsme aktivní také na vodních dílech v Gruzii.

Udržujeme kontakty a osobní vazby s mnoha předními zahraničními společnostmi v oboru bezpečnosti přehrad, např. Huggenberger (Švýcarsko), Solexperts GmbH (dříve GTC Kappelmeyer) (Německo), AF Consult (Švýcarsko), RICHTER (Německo) a s mnoha dalšími.

Irák

Pro kurdské Ministerstvo zemědělství a vodních zdrojů jsme zajišťovali činnost tzv. Panelu konzultantů. Naši specialisté, zejména v oboru hydrotechniky a geotechniky, zastřešeni klastrem CREA Hydro&Energy, s.p., poskytovali v Kurdistánu odbornou poradenskou pomoc, a to při úpravách projektové dokumentace a při výstavbě přehrad.

Na velkých přehradách Derbendikhan a Dokan proběhla obnova instrumentace pro účely technickobezpečnostního dohledu moderními přístroji, protože zařízení z doby výstavby již byla nefunkční a zastaralá. Nově instalovaná přístrojová technika umožní kvalitnější posuzování chování stárnoucí betonové konstrukce.

V Kurdistánu jsme prováděli také konzultační činnost na stavbách vodních děl Aquban, Banu Talaban, Jali a Khornawazan. Tuto činnost zajišťuje CREA Hydro & Energy (www.creacz.com) a účastnili se jí i zástupci naší společnosti. 

ICOLD

Již od roku 1990 jsme členy mezinárodního přehradního výboru ICOLD  a pravidelně se zúčastňujeme výroční zasedání , poslední 91. kongres se  konal v roce 2023 ve švédském Gothenburgu.

Díky aktivitám v ICOLD máme přístup k nejnovějším poznatkům v oboru, sledujeme vývoj techniky pro měření, pozorování a především udržujeme síť kontaktů na přední experty v oboru bezpečnosti, navrhování a provozu přehrad. V současné době máme našeho zástupce v technické komisi pro bezpečnost přehrad.

SLOVENSKO A POLSKO

Dne 13. 10. 2010 byla podepsána mezinárodní smlouva o spolupráci v oboru bezpečnosti přehrad mezi společnostmi IMGW Varšava, VV s. p. Bratislava a VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

V poslední době jsme např.na VD Gabčíkovo prováděli měření dynamických účinků proudění vody na železobetonové a ocelové konstrukce.

GRUZIE

Pro významného klienta z oboru hydroenergetiky zajišťujeme v posledních letech prohlídky, posouzení stavu konstrukcí a doplnění potřebné technické dokumentace pro významné stávající přehrady v Gruzii, včetně specializovaných výpočtů stability a modelování území ohroženého zvláštní povodní pod těmito vodními díly.