Znalecké posudky

Znalecké posudky

Naše společnost je znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR  od roku 1995 v seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti v oboru „Vodní hospodářství“ s rozsahem znaleckého oprávnění „Bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl určených ke vzdouvání nebo zadržování vody (přehrady a nádrže, malé vodní nádrže, suché nádrže, rybníky, odkaliště, jezy, plavební komory, přivaděče, štoly, malé vodní elektrárny, ochranné hráze a další stavby protipovodňové ochrany) a technickobezpečnostní dohled (TBD) nad nimi; povodňová ochrana". 

OSOBY V ÚSTAVU

Ing. Miloš Sedláček, znalec, vedoucí Znaleckého ústavu

Ing. David Richtr, znalec
Ing. Petr Smrž, znalec
Ing. Jiří Hodák, Ph.D., osoba zapojená do vědeckovýzkumné činnosti

Vedoucí znaleckého ústavu

Ing. Miloš Sedláček

sedlacek@vdtbd.cz
+420 777 769 333