Výzkum a vývoj

Dlouhodobě se věnujeme také mimokomerčním aktivitám v oblasti výzkumu a vývoje. Mezi naše aktivity patří např.:
 • spolupráce na tvorbě legislativních a normativních předpisů
 • projekty výzkumu v rámci Technologické agentury České republiky (TAČR)
 • projekty výzkumu a vývoje v rámci klastru CREA Hydro&Energy, např. Program Spolupráce – Klastry, Operační program Podnikání a inovace, CzechInvest.
  • metodika využití GIS pro potřeby kategorizace vodních děl
  • metodika pro hodnocení účinnosti těsnicích prvků sypaných přehradních hrází
  • výzkum metod pro geodetická měření
  • výzkum metod teplotních měření na vodních dílech
  • 3D modelování proudění vody na bezpečnostních přelivech
  • měření dynamických účinků na hradicí konstrukce
   vodních děl
  • digitální dvojče vodního díla
 • podpora  výzkumného centra CIDEAS při ČVUT
 • spolupráce s VUT v Brně, např. projekt Využití spolehlivostních metod při technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly s ohledem na jejich bezpečnost v období globálních klimatických změn.
 • spolupráce s VÚV TGM, např. projekt Řešení rybníků a MVN z hlediska MZP a bezpečnosti při povodních

KONTAKTY

Pro legislativní a normové záležitosti

Ing. Petr Smrž

smrz@vdtbd.cz
+420 777 769 338

Pro aktivity v rámci CREA Hydro&Energy

Ing. Jiří Hodák, Ph.D.,

hodak@vdtbd.cz
+420 777 769 360