Provoz vodních děl

Manipulační a provozní řády

Manipulační a provozní řády včetně grafických příloh a případně i stavebních výkresů vypracujeme v souladu s platnou legislativou jako nové kompletní vyhotovení nebo jako revizi či aktualizaci stávajícího vydání.

Jako doprovodný servis ke zpracování MŘ a PŘ, případně i samostatně, provádíme např.:

  • geodetické zaměření skutečného stavu díla a jeho objektů
  • vodohospodářské řešení zásobní i ochranné funkce nádrže včetně zpracování vodohospodářského plánu nádrže
  • hydrotechnické výpočty pro stanovení konsumpčních křivek objektů

Měření vibrací na vodních dílech

Nabízíme měření a analýzu dynamických účinků na hradicí konstrukce např. klapky, segmenty, vrata, tabule) a technologická vybavení vodních děl, zejména uzávěry spodních výpustí. Používáme námi vyvinutou aparaturu k měření vibrací v různých provozních stavech. Dále nabízíme analýzu vlastních kmitů konstrukce. Proměření vibrací tak slouží k prodloužení životnosti konstrukce, resp. strojního vybavení.
Měření vibrací na vodních dílech
Pasporty vodních děl

Pasporty vodních děl

Specialisté naší společnosti zpracují zjednodušené dokumentace - pasporty stávajích a historických vodních děl, případně jejich částí i vodních děl nově vybudovaných.

Zároveň jsme pro Vás připraveni vypracovat pasporty vodních děl včetně podání žádosti k povolení k nakládání s vodami, tzn. provést zaměření a šetření pro pořízení dokumentace rybníků.

Dále zajišťujeme vyhotovení geometrického plánu a zajištění zápisu VD do katastru. Rovněž můžeme připravit návrh pro stanovení ochranných pásem vodních děl.

KONTAKTY

Pro sypané hráze, rybníky a odkaliště v Čechách

Ing. Ondřej Švarc

svarc@vdtbd.cz

Pro betonové a zděné hráze v Čechách

Ing. David Richtr

richtr@vdtbd.cz

Pro všechna vodní díla na Moravě a Slezsku

Ing. Jiří Hodák, Ph.D.

hodak@vdtbd.cz