Kategorizace vodních děl

 Potřebujete pro  vodní dílo zpracovat kategorizační posudek ?

Zašlete nám:

  • objednávku, jejíž vzor ke stažení je zde, případně poptávku s technickými podklady  (lokaci, objem nádrže po korunu hráze, max. výšku hráze) a Vaše kontaktní údaje. Obratem Vám zašleme naši nabídku. 
  • plnou moc, pokud se fakturační údaje liší od údaje objednatele
  • kompletní projektovou dokumentaci elektronicky nebo vytištěnou.

Podle polohy posuzovaného VD potřebné podklady zašlete na sídlo společnosti v Praze 
(vodní díla v povodí Vltavy, Labe, Ohře) nebo na pracoviště Brno (vodní díla v povodí Moravy, Odry). Případně můžete podklady zaslat datovou schránkou. ID datové schránky: yu8gxtd      

Objednatel od nás standardně obdrží:

  • 1 × průvodní dopis
  • 2 × kategorizační posudek
  • zapůjčenou projektovou dokumentaci
  • fakturu

Kategorizační posudek (posudek potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění je standardně vypracován do 30 dnů od obdržení objednávky. Základní cena posudku se stanovuje podle ceníku kategorizačních prací. Úhrada posudků se provádí po provedení prací na základě vystavené faktury.

Kategorizace Praha

Ing. Stanislav Plecitý

Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1
+420 777 769 337
plecity@vdtbd.cz

Kategorizace Brno

Ing. Ondřej Černý

Studená 909/2
638 00 Brno
+420 608 437 053
cernyo@vdtbd.cz