Průzkumy, studie a projektování

Nabízíme studie a projekty širokého spektra vodních děl:

 • zásadní opravy vodních děl
 • rekonstrukce vodních děl a jejich částí
 • opravy a rekonstrukce technologických zařízení vodních děl (např. spodní výpusti, hrazení přelivů, hrazení jezových polí apod.)
 • sanace betonových konstrukcí vodních děl
 • rekonstrukce korun hrází a přemostění přelivů
 • opravy a rekonstrukce zařízení TBD včetně automatického sběru dat
 • výstavby jezů, MVE, včetně jejich oprav, rekonstrukcí a modernizací
 • projekty malých vodních nádrží a rybníků včetně odbahnění nádrže
 • studie a projekty protipovodňové ochrany
Průzkumné práce

Průzkumné práce

Nabízíme tyto průzkumné práce:
 • stavebně-technické průzkumy vodních děl
 • odběry jádrových vývrtů z betonových a zděných konstrukcí
 • stanovení pevnostních charakteristik betonu, zdiva a horniny (spolupráce s akreditovanými stavebními laboratořemi)
 • stanovení pevnosti betonu v tlaku nedestruktivní metodou (Schmidtův tvrdoměr)
 • odběry zemin
 • prohlídky vrtů, drenáží a jiných nepřístupných prostor inspekčními kamerami
 • komplexní prohlídky a posudky technologických zařízení vodních děl (např. spodní výpusti, hrazení přelivů, hrazení jezových polí apod.), posouzení provozní spolehlivosti
 • měření tlouštěk ocelových konstrukcí nedestruktivní metodou
 • speciální průzkumné a dokumentační práce s pomocí horolezecké techniky


Kontakty:

 • Pro betonové a zděné hráze v Čechách:
  Ing. David Richtr, richtr@vdtbd.cz
 • Pro sypané hráze v Čechách:
  Ing. Ondřej Švarc, svarc@vdtbd.cz
 • Pro vodní díla na Moravě a Slezsku:
  Ing. Jiří Hodák, Ph.D., hodak@vdtbd.cz

Předprojektová příprava

Pro kvalitní a efektivní návrh nových a rekonstrukce stávajících vodních děl je základním předpokladem důsledná předprojektová příprava a průzkumy.

Nabízíme tyto činnosti:
 • průzkumné práce v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace
 • geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace
Předprojektová příprava
Modelování proudění povrchové vody na hydrotechnických objektech ve 3D

Modelování proudění povrchové vody na hydrotechnických objektech ve 3D

Modelování proudění vody ve 3D patří k nejnáročnějším úlohám, provádíme jej pomocí SW OPENFOAM především na přelivech vodních děl a při řešení detailů proudění vody v potrubích. 

KONTAKTY

Pro sypané hráze, rybníky a odkaliště v Čechách

Ing. Ondřej Švarc

svarc@vdtbd.cz

Pro betonové a zděné hráze v Čechách

Ing. David Richtr

richtr@vdtbd.cz

Pro všechna vodní díla na Moravě a Slezsku

Ing. Jiří Hodák, Ph.D.

hodak@vdtbd.cz