Kategorizacevodních děl

Kategorizace
vodních děl

Z hlediska stanovení základní úrovně technickobezpečnostního dohledu se určená vodní díla zařazují do I. až IV. kategorie a vyžadují povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla.

Aktuality

Seminář hrázných 2024
14.12.2023

Seminář hrázných 2024

Ve dnech 13. až 15. května bude naše společnost organizovat seminář hrázných, které se uskuteční ve středních Čechách. V rámci akce plánujeme realizovat exkursi na VD Orlík. Podrobnosti budou rozeslány s předstihem.

Pro přístup k prezentacím přednášek v *pdf použijte QR, odbdržený při účasti na semináři.
01
02
03
Hledáme nové kolegy/ně
10.01.2023

Hledáme nové kolegy/ně

Aktuálně do našeho týmu hledáme nové kolegy na pozice v Praze:

EXPO Voda v krajině 2024
26.03.2024

EXPO Voda v krajině 2024

Účastnili jsme se akce pořádané klastrem CREA Hydro&Energy s názvem EXPO Voda v krajině v prostorách Laboratoře vodohospodářského výzkumu při VUT v Brně FAST. Jeho cílem bylo představit propojení výzkumu a inovací a praxe ve vodním hospodářství, resp. jejich akceleraci v posledním období vyvolanou zejména důsledky dopadů klimatické změny a zvýšeným zájmem veřejnosti o problematiku nakládání s vodami.
Studentský Hackaton 'Voda pro budoucnost' 2024
08.02.2024

Studentský Hackaton "Voda pro budoucnost" 2024

Od středy 24.1. do pátku 26.1. proběhl v Brně za naší účasti na Impact Hubu studenstký Hackathon "Voda pro budoucnost".

O nás

Jsme specializovaná česká inženýrská společnost se zaměřením na bezpečnost vodních děl (VD), projektování a povodňovou ochranu. Hlavním předmětem naší činnosti je technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly (přehrady, rybníky, jezy, odkaliště..)

Více než 20 let jsme také znaleckým ústavem v oboru vodní hospodářství se specializací na bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl. Jsme také jedním ze zakládajících členů klastru CREA Hydro&Energy, z.s. Máme zastoupení v Českém (ČPV) i Mezinárodním přehradním výboru (ICOLD).