08.02.2024

Studentský Hackaton "Voda pro budoucnost" 2024

Od středy 24.1. do pátku 26.1. proběhl v Brně za naší účasti na Impact Hubu studenstký Hackathon "Voda pro budoucnost".

Hackaton byl akcí pro manažery a odborníky pracující ve vodním hospodářství a environmentálním vzdělávání a pro mladé talentované žáky ze středních škol a studenty z vysokých škol a univerzit se zájmem o práci v tomto oboru. V rámci akce pracovaly smíšené týmy na řešení problémů zadržování vody v krajině pod vedením expertů se zkušeností z vodního hospodářství. První den, který hackathonu předchází, byl zaměřen na přípravu manažerů z firem a institucí z oblasti vodního hospodářství v agilní metodě řízení „scrum“. Druhý den byl zahájen prezentací úspěšného projektu v oblasti zadržování vody v krajině. Studentské týmy se zaměřily na současné výzvy v oblasti hospodaření s vodou v krajině. Brainstormingové aktivity byly doplněny krátkými prezentacemi zajímavých úspěšných projektů zapojených institucí. Druhý den dopoledne týmy dopracovávaly řešení vybraného problému, vizualizaci řešení a celý hackathon byl uzavřen prezentacemi týmových prací.

Aktuality

EXPO Voda v krajině 2024
26.03.2024

EXPO Voda v krajině 2024

Účastnili jsme se akce pořádané klastrem CREA Hydro&Energy s názvem EXPO Voda v krajině v prostorách Laboratoře vodohospodářského výzkumu při VUT v Brně FAST. Jeho cílem bylo představit propojení výzkumu a inovací a praxe ve vodním hospodářství, resp. jejich akceleraci v posledním období vyvolanou zejména důsledky dopadů klimatické změny a zvýšeným zájmem veřejnosti o problematiku nakládání s vodami.
Studentský Hackaton 'Voda pro budoucnost' 2024
08.02.2024

Studentský Hackaton "Voda pro budoucnost" 2024

Od středy 24.1. do pátku 26.1. proběhl v Brně za naší účasti na Impact Hubu studenstký Hackathon…
Seminář hrázných 2024
14.12.2023

Seminář hrázných 2024

Ve dnech 13. až 15. května bude naše společnost organizovat seminář hrázných, které se uskuteční ve…
Hledáme nové kolegy/ně
10.01.2023

Hledáme nové kolegy/ně

Aktuálně do našeho týmu hledáme nové kolegy na pozice v Praze: