SLUŽBY

Kategorizacevodních děl

Kategorizace
vodních děl

Z hlediska stanovení základní úrovně technickobezpečnostního dohledu se určená vodní díla zařazují do I. až IV. kategorie a vyžadují povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla.